تماس با ما

آدرس

سمنان، میدان پیروزی، ابتدای خیابان برادران شهید احمدپناهی (خروجی شرقی میدان)

روابط عمومی

09394135866

تلفن

023 33370754
023 33371946
023 33371392
تماس شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 تا 12

فرم ارتباط با ما

هر گونه نظر انتقاد یا پیشنهادی در رابطه با موسسه خیریه حمایت از مستمندان سمنان دارید از طریق فرم زیر به ما منتقل کنید.