اساسنامه

اساسنامه‌ی موسسه خیریه حمایت از مستمندان سمنان

اساسنامه موسسه خیریه حمایت از مستمندان مشتمل بر سه فصل و 41 ماده است که برخی از مواد مهم آن به شرح ذیل است:

ماده 1: نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه خیریه حمایت از مستمندان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه" نامیده می‌شود.

ماده 2 نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های موسسه غیرسیاسی و غیر انتفاعی بوده و در موضوع با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3:محدوده فعالیت موسسه در سطح استان سمنان و در سطح شهرستان سمنان است.

ماده 8:هیات موسس موسسه (سیدجواد احمدپناهی، مرحوم سیدرضا طباطبایی و عصمت عباسی) اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل، قیام نموده‌ اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده 9:اهداف موسسه عبارتند از:

الف) کلیات

1- همکاری با نهادها و سازمان‌ های دولتی و عمومی به منظور طراحی، برنامه ریزی و اجرای راه کارهای اجتماعی و فرهنگی به صورت عملیاتی برای مقابله و برچیدن پدیده ننگین و خلاف شرع تکدی گری که موجب هتک حیثیت جامعه اسلامی می شود.

2- شناسایی و مساعدت به مستمندان واقعی و آبرومند و خانواده آنها پس از رسیدگی و بررسی های لازم یه صورت کمک های موردی، مقطعی و یا دائمی تا رفع نیاز آنان.

3- تلاش جهت از بین بردن فقر و کمک به نیازمندان تحت پوشش از طریق فراهم آوردن وسایل و ابزار کار و یا پرداخت سرمایه جهت اشتغال با توجه به امکانات موسسه

4- تامین و پرداخت هزینه های درمانی و پزشکی و دارویی مستمندان بیمار و یا معرفی آنان به مراجع ذی صلاح و پزشکان همکار موسسه

5- تامین امکانات تحصیلی و شرایط آن برای نیازمندان و خانواده های تحت پوشش

6- پرداخت هزینه مراجعت مسافران نیازمند به موطنشان (ابن السبیل)

7- فراهم آوردن امکانات ازدواج برای نیازمندان از طریق جهیزیه و کمک هزینه ازدواج

8- تامین محل سکونت برای اشخاص مستمند و تحت پوشش از طریق اجاره، رهن، ساخت و یا خرید در صورت امکان

9- ارایه الگو و نمونه مناسب در مناسبت ها جهت حذف تشریفات زاید و جایگزینی مناسب برای آن همچون استفاده از تابلو به جای دسته گل و امثالهم در مراسم عزاداری

10- انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی درباره اهداف موسسه

11- ادای دین مقروضین مضطر در حد امکان و پرداخت دیه و جریمه زندانیان با هماهنگی نهادهای مرتبط

12- توانمندسازی مذهبی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی توسط متخصصان مربوطه برای مددجویان تحت پوشش

13- همکاری با نهادها و سازمان های مرتبط جهت اجرای برنامه هایی به منظور کاهش اسیب های اجتماعی برای افراد تحت پوشش یا عموم جامعه با اخذ مجوز از مرجع صدور مجوز

ب) روش اجرای هدف

جذب، سامان دهی و هزینه نمودن کمک های خیرین و نیکوکاران و مساعدت های دولتی و دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایجاد بازارچه های خیریه، استفاده از توان کارشناسان و صاحب نظران، برگزاری کلاس های آموزشی، استفاده از فضای مجازی، برگزاری همایش ها و نمایشگاهها، برگزاری اردوها و سفرهای زیارتی و سیاحتی برای گروه هدف مندرج در اهداف موسسه و در راستای اهداف موسسه با اخذ مجوزهای لازم

ماده 11:ارکان موسسه عبارتند از 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرس390
قرض الحسنه
300
حمایت از خانواده‌های ‌آسیب پذیر
119
خدمات درمانی
147
بورسیه تحصیلی

هیت مدیره‌ی موسسه خیریه حمایت از مستمندان سمنان

عصمت عباسی

رییس هیات مدیره

ابوالفضل نوروزی فرد

مدیر عامل

بیژن ضمیری

نایب رئیس

عمران اسدی

منشی

صغری مصلحی

خزانه دار

حسن رجبی

عضو اصلی

نیره اکرم

عضو اصلی

محسن پور فخار

بازرس